Produk Jam Digital Led dan Papan Skor Led


***JAM DIGITAL***Rp 350.000,- 
Uk. 20x30cm
Jam 1,5 inch
Kalender 0,5 inch


Jam Rumah Rp 550.000,-
Uk. 20x30cm
Jam 1,8 inch
Kalender 0,8 inch

Ukuran 70x30 Rp 1.750.000,-

Uk.20x70cm Rp 1.200.000,- (display led 4 inch)
                 Rp 900.000,- (display led 3 inch)


Ukuran 25x80cm Harga Rp 1.500.000,-

Ukuran 40x80cm Rp 2.000.000,-

***PAPAN SKOR***
Uk.16x32cm Rp 1.500.000,- via tombol

Papan Lagu Gereja KatolikUk.16x64cm Rp 2.000.000,-(pakai Remot)

Papan Skor Pergantian Pemain Sepak BolaUk.70x30cm Rp 2.200.000,-

Papan Skor Bola Voli
Uk.120x60cm Rp 6.500.000,-